Wie zijn wij?

dr. ir. Yann MARTINEAU | Ingenieur, Ecoloog, Stedenbouwkundige, Transport & Flow Expert
Directeur van ORYZHOM | yann.martineau@oryzhom.eu

Yann Martineau au Centre National d'Art et de Culture Georges-Pompidou, photo Enrique de Abreu 2019

Yann, geboren in 1977, is ingenieur van de École Polytechnique en heeft een doctoraat in de ecologie. Hij deed onderzoek naar de dynamiek van koolstof- en stikstofstromen in agro-ecosystemen voordat hij zich richtte op het begrip van stedelijke dynamiek en interacties tussen stad en vervoer. Hij heeft nu 25 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, vervoersplanning en stedenbouw.

Sinds 2004 levert hij adviesdiensten en expertise aan publieke en private klanten voor allerlei projecten met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en de doorstroming van mensen. Hij werkt op alle schalen: land, stad en gebouw.

Tegelijkertijd begon hij in 2020 met een onderzoek in de archieven van Den Haag met als doel een oeuvre-catalogus op te stellen van de ontworpen en gebouwde werken van de architect H.J. Dammerman Jr. (1873-1922). In 2021 besloot hij de resultaten van zijn onderzoek te publiceren ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar van de architect. ORYZHOM uitgeverij is geboren. Het eerste boek staat ​​gepland voor mei 2022.

 

Contact:

ORYZHOM
www.oryzhom.eu
Prins Mauritslaan 56
NL 2582 LT ‘s-Gravenhage

Yann Martineau
yann.martineau@oryzhom.eu
Mobile: +33 6 22 32 55 28
Bureau: (+31) 070 326 36 42

Om contact op te nemen met ORYZHOM uitgeverij in het Nederlands: uitgeverij@oryzhom.eu

Voor vragen over het onderzoek en de publicatie van het boek over de architect H.J. Dammerman Jr.: dammerman@oryzhom.eu