Proclaimer

Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van Yann Martineau, directeur van Oryzhom, een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 54478898, kantoorhoudende aan de Prins Mauritslaan 56, 2582 LT 's-Gravenhage, Nederland.
BTW-nummer: NL002446632B64
Activiteitencodes :
7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
9003 - Schrijven en andere scheppende kunsten
5811 - Uitgeverijen van boeken

De website wordt gehost door OVH BV - Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam - Nederland / Netherlands (www.ovh.nl).
De website werd ontwikkeld door Yann Martineau © ORYZHOM 2012-2024.
Deze vermeldingen kunnen te allen tijde door Yann Martineau worden gewijzigd.

 

Intellectueel eigendom

De op de website www.oryzhom.eu verstrekte informatie mag uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor commerciële doeleinden of voor enig ander doeleinde is louter en alleen verboden.

Bovendien worden de elementen op onze website beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom, internationale verdragen en overeenkomsten die handelen over bepalingen met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht. Derhalve is elke wijziging, weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, voor enig ander gebruik dan privé-gebruik, ten strengste verboden. Dit verbod geldt ongeacht de wijze van reproductie, weergave en/of wijziging, en ongeacht de duur daarvan. In het algemeen kan ORYZHOM niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het verboden gebruik van de informatie of enig ander element dat op de website www.oryzhom.eu wordt aangeboden.

De illustraties op de site zijn van de hand van ORYZHOM, met uitzondering van de gepresenteerde archiefstukken waarop de bronnen worden vermeld.

 

Gegevens disclaimer

Cookies worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt om het verkeer op de site te analyseren.

De persoonsgegevens die ons bij het plaatsen van een bestelling worden meegedeeld, worden geregistreerd in ons orderbeheerbestand, uitsluitend met het oog op het beheer van de bestellingen van onze klanten. Deze gegevens worden gedurende tien jaar bewaard. Wij kunnen contact opnemen met onze klanten om hen te informeren over onze publicaties en evenementen in verband met hun bestelling.