Enkele recensies over onze publicaties

C.H. Eckhart's uitgevoerde werken voor het Koninklijk Huisarchief / Les réalisations de C.H. Eckhart pour les Archives de la Maison Royale à La Haye

“Tot nu toe werd aangenomen dat het Koninklijk Huisarchief helemaal werd ingericht door de Haagse firma H.P. Mutters & Zn. Maar uit een monografie over de firma C.H. Eckhart blijkt iets anders.
[...] Het archief van de firma Eckhart is tijdens het bombardement op Rotterdam verloren gegaan. Hoewel niet omvangrijk, barst de op nauwgezet onderzoek steunende monografie niettemin van zeer gedetailleerde informatie over onder meer opdrachtverstrekking, afmetingen en materiaal, net als Martineaus eerdere boek over architect H.J. Dammerman jr. (besproken in DHC 4 mei 2023).
Hij beschrijft minutieus de inrichting van genoemde werkkamers en leeszaal. De werkkamer van de directeur omvatte bijvoorbeeld een administratiekast, een dubbel bureau-ministre, vijf tafels, twee draaiende bureaustoelen, vier stoelen, een etagère, maar ook een gesloten wascommode, een schoorstenspiegel, een Brussels tapijt, en een lambrekijn. Over al deze objecten werd uitvoerig overlegd. Van elk onderdeel geeft Martineau een uitvoerige beschrijving, inclusief aankoopprijs en huidige toestand (van de commode zijn bijvoorbeeld de steunen van de opstaande klep en de handdoekstangen aan de binnenzijde van de deuren in de loop van de tijd verloren gegaan). Ook zijn afbeeldingen van alle objecten opgenomen, inclusief detailfoto’s.
[...] Het lijken misschien overdreven volledige gegevens, maar ze dragen wel bij aan een zeldzaam inkijkje in een negentiende-eeuwse interieuropdracht. Een bijzondere weliswaar, maar in wezen ook niet heel afwijkend van wat toentertijd in de Nederlandse wooncultuur gebruikelijk was. ”
Sjoerd van Faasen in Den Haag Centraal, Jrg 18 N°869 p.4, 16 Mei 2024
Hierbij vindt u het artikel.

“De vergeten Haagse architect Hendrik van Wort (1860–1923) was directeur van verschillende bouwmaatschappijen, en tussen 1913 en 1923 ook directeur van de Rotterdamse meubelfabriek C.H. Eckhart en voorzitter van de Bond van Meubelfabrikanten in Nederland. Eind negentiende eeuw was deze firma een van de grootste meubelfabrieken van Nederland met prestigieuze opdrachtgevers. Er is tot nu toe weinig onderzoek naar het bedrijf gedaan, ook omdat het bedrijfsarchief bij het bombardement op Rotterdam in 1940 verloren is gegaan. In de archieven van de opdrachtgevers is nog wel veel informatie te vinden. Het boek gaat over het gebouw en het interieur van het Koninklijk Huisarchief achter Paleis Noordeinde, gebouwd en ingericht in opdracht van de koninginnen Emma en Wilhelmina (1899). Het meubilair werd altijd toegeschreven aan de Haagse meubelfabriek H.P. Mutters & Zoon. Maar het bleek door C.H. Eckhart te zijn gemaakt in de Rotterdam ‘Stoomfabriek Hendrik de Keyser’ van Eckhart (1877-1935). Willem Adrianus Fabri was daar chef van het schilderatelier. Er komt nog een boek over de geschiedenis van de meubelfabriek en een reeks inventarisatieboekjes over Eckharts meubelen voor andere locaties.”
Nieuwe Uitgaven, Rond 1900, N°2 (2024), Juni 2024
https://www.vvnk.nl/wp-content/uploads/2024/06/Rond-1900-2024-2.pdf

“[…] Bij de meubilering van het gebouw zijn ruim 100 leveranciers betrokken. Zes van hen, waaronder Eckhart en meubelfabriek H.P. Mutters & Zoon, factureren voor meer dan f 5.000,00. Wat opvalt is dat Mutters vooral topstukken voor de vorstin mag leveren. Bij Eckhart bestelt het koninklijk huis de meubels van topkwaliteit voor dagelijks gebruik, zoals in 1899 het meubilair voor de Werkkamer Directeur en de Werkkamer Bezoekers, in 1900 het meubilair voor de Leeszaal Bibliotheek en in 1904 een extra schrijftafel. In totaal bijna 30 meubelstukken en Martineau beschrijft ze stuk voor stuk tot in detail: elk object krijgt twee pagina’s. Vrijwel al het meubilair is uitgevoerd in Oud Hollandse stijl. Tot de jaren ’30 van de twintigste eeuw gebruiken officiële instellingen en grote bedrijven deze stijl vaak om hun relatie met het rijke verleden van Nederland aan te geven.”
Piet Vernimmen op de website van de Vrienden van Den Haag
https://vriendenvandenhaag.nl/boeken/eckhart-en-het-koninklijk-huisarchief

 

Referenties

C.H. Eckhart's uitgevoerde werken voor het Koninklijk Huisarchief
Inventaris van het meubilair geleverd door de Rotterdamse Meubelfabriek C.H. Eckhart aan de Intendance der Koninklijke Paleizen voor het Koninklijk Huisarchief in Den Haag in 1899, 1900 en 1904

Beschikbaar in twee talen (Frans en Nederlands)
Bestel hier uw exemplaar