Enkele recensies over onze publicaties

Waarheid, Eenvoud en Kracht / Vérité, Simplicité et Force

“Hendrik Jacob Dammerman ontwierp bijna 100 woningen en andere gebouwen en drukte daarmee een stempel op het straatbeeld van Den Haag, maar kreeg nooit de aandacht die hij verdient. Het is verbazend en voor ons misschien wel een beetje genant dat het een Fransman is, die deze man en zijn werk aan de vergetelheid heeft ontrukt. En nog wel om een simpele, heel innemende reden: Yann Martineau vroeg zich af wie de architect kon zijn van zijn eigen huis.
Zijn speurtocht leverde dit boek op. Het werd niet alleen een nauwgezette beschrijving met afbeeldingen van alle Dammerman-huizen, maar ook een interessante schets van het leven van de man. Het is daarmee ook een biografie geworden. Helaas een zeldzaamheid in boeken over Den Haag.
Dammerman was een volgeling van Berlage wiens richtsnoer “waarheid, eenvoud, kracht”, duidelijk zichtbaar is in zijn werk.
Oordeel van de jury:
Een voorbeeldige architectuurstudie, uitstekende research, zeer, zeer goed gedocumenteerd en heel mooi uitgevoerd. Door de schrijver in eigen beheer uitgegeven. Ook in het Frans, als Vérité, simplicité et force.”
Juryrapport Die Hagheprijs 2021-2022, 13 April 2024
Juryrapport Die Hagheprijs 2021-2022

“De aanblik van het Statenkwartier wordt voor een groot deel bepaald door het werk van de weinig bekend architect H.J. Dammerman jr., nu vastgelegd in een verrassende monografie.
[...] Hoe precies Yann Martineau, de auteur van de monografie over Dammerman, zijn onderzoek heeft verricht, waarbij geen detail over het hoofd werd gezien, blijkt wel uit een subtiele correctie op de monografie die Bart Verbrugge enkele jaren geleden over Mutters publiceerde (besproken in DHC, 17 oktober 2019): de toeschrijving door Verbrugge aan het duo Mutters/Dammerman van een uitbreidingsplan van Hotel Central uit 1917 blijkt onjuist. Ook de rol van Dammerman krijgt van Martineau opwaardering, want die was, vooral wat het technische aspect betreft, niet zo ondergeschikt als altijd is aangenomen. Zo staat het boek van Martineau vol met (soms uiterst gedetailleerde) gegevens die samen een goed beeld geven van de praktijk van een Haagse architect rond het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw.
[...] Het boek over Dammerman, waarvoor Martineau anderhalf jaar onderzoek heeft gedaan, is rijkgeïllustreerd, niet alleen met bouwtekeningen, blauwdrukken, contemporaine foto’s en dergelijke, maar ook met opnames van de huidige toestand van de nog steeds bestaande panden. Bij de beschrijving van Dammermans projecten is aan alles gedacht: de namen van opdrachtgevers, de aannemers die de projecten realiseerden, de bouwkosten, de bewaard gebleven bouwtekeningen, het wordt allemaal genoemd in dit boek, dat bovendien door een ingenieus verwijssysteem alle gegevens over een bepaald pand met elkaar in verband brengt, ook al liggen de jaren waarin Dammerman aan het project werkte ver uit elkaar. Het boek biedt daarnaast een voortreffelijk per plaats gegroepeerd adressenregister van de bouwwerken van Dammerman en een register met uitgebreide biografische gegevens van alle personen die in de projectbeschrijvingen genoemd worden. ”
Sjoerd van Faasen in Den Haag Centraal, Jrg 17 N°817 p.6-7, 4 Mei 2023
Hierbij vindt u het artikel.

“Dit boek over Dammerman is een bijzonder boek. Het is niet [alleen] de beschrijving van een architect en zijn architectuurstijl, maar het is vooral een beschrijving van het onderzoek en de welhaast encyclopedische weergave van alle ontwerpen van Dammerman. [...] Dammerman heeft in Den Haag veel gebouwd, dat blijkt wel uit de enorme verzameling ontwerpen die in dit boek beschreven worden. De vele Hagenaars die in huizen van Dammerman wonen zullen met belangstelling de ontwerpen en beschrijvingen lezen.”
Ledenbericht Die Haghe, N°3 (2023), Mei 2023
https://haagsegeschiedenis.nl/wp-content/uploads/LB-23.3-web.pdf

“Je komt uit Frankrijk, werkt als architect en gaat wonen in het Statenkwartier in Den Haag. Je bent benieuwd wie ooit je huis heeft gebouwd en gaat daarom op onderzoek uit. De naam Dammerman komt op, een architect die vergeten lijkt en waar in eerste instantie niet veel over bekend is. Maar als je dan echt goed gaat zoeken blijkt dat er nog veel te vinden is over deze architect, die op vele plaatsen in Den Haag zijn stempel heeft gedrukt in bepaalde wijken die tussen 1900 en 1920 zijn ontwikkeld. De auteur, Yann Martineau, beschrijft uitgebreid de zoektocht, waar hij voorzichtig aan begon en die uiteindelijk heel veel kennis opleverde over al die villa’s, herenhuizen, en andere gebouwen waarmee Dammerman de stad verrijkte. Dat alles heeft Martineau vastgelegd in een encyclopedisch boekwerk waarin zowel de geraadpleegde bronnen worden beschreven als alle ontwerpen van de bijna vergeten architect.”
Irene van Geest in Rond 1900, N°1 (2023), Maart 2023
https://www.vvnk.nl/nieuwsbladarchief/

“Vous est-il arrivé de vous poser la question : qui a construit la maison ? L’immeuble où vous habitez ? […] L’auteur, Yann Martineau, s’est posé cette question : il habite à La Haye une maison construite par l’architecte hollandais Hendrik Jacob Dammerman. Non seulement il s’est posé cette question, mais il a mené une enquête abondante, minutieuse et fouillée sur cet architecte.”
Jacques Kunvari dans La Jaune et la Rouge, N°783, Mars 2023
https://www.lajauneetlarouge.com/verite-simplicite-et-force-hendrik-jacob-dammerman-jr/

“[…] De minutieuze beschrijvingen van alle projecten laten zien hoe Dammerman kind is van zijn tijd en daar actief deel van uitmaakt. […]Dammerman was een bescheiden architect, hij timmerde niet luidruchtig aan de weg. Het is goed dat Martineau met dit schitterend vormgegeven en voortreffelijk gedocumenteerde boek de persoon en het werk van Dammerman weer in de belangstelling brengt.”
Piet Vernimmen op de website van de Vrienden van Den Haag
https://www.vriendenvandenhaag.nl/boeken/hendrik-jacob-dammerman-jr-de-architect-die-bijna-vergeten-was

“[…] In zijn werk maakte Dammerman vaak gebruik van decoratieve bouwkeramiek en tegeltableaus die betrokken werden van de Porceleyne Fles (thans Royal Delft). Een sectiel (naam)tegel-tableau diende bij hem voornamelijk als identificatie van een bepaald huis, maar ook als puur decoratief element. Dit maakt dat het boek niet alleen voor architectuurvorsers, maar ook voor tegelliefhebbers interessant is.”
In de Vriendennieuws 2023 – 1 van de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum
Met ook een korte recensie in de ECTC Bulletin nr 52 - Januari 2023
:
https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/bulletin-ectc/257-ectc-bulletin-nr-52-januari-2023

“Franse ingenieur haalt met boek Haagse architect uit de vergetelheid”
In de Posthoorn Centrum Laak 2023 Week 3 (18 januari 2023)
https://www.rodi.nl/denhaag/reader/40055#p=7

“Rencontre avec Yann Martineau, auteur d’un livre sur l’architecte Hendrik Jacob Dammerman Jr.”
Compte-rendu de Laurine Benoist, professeur au Lycée français Vincent Van Gogh de La Haye
https://lfvvg.com/vie-etablissement/2023/01/yann-martineau/

“Le lecteur découvre de façon très agréable, le contexte de production du cadre urbain dans lequel il vit ou se déplace aujourd’hui, une certaine histoire de l’architecture, des Pays-Bas et de la Haye en particulier. Dammerman est « un homme de son temps, à la fois produit de l’air du temps et producteur de celui-ci. » [..] L’auteur souhaite […] lui « redonner dans l’histoire la place qu’il y a occupée au présent ». Il y parvient admirablement bien.”
Marie-Christine Kok-Escalle, 26 novembre 2022
https://kokescalle.fr/un-ingenieur-francais-fait-sortir-de-loubli-un-architecte-neerlandais-du-debut-du-xxe-siecle/

 

Referenties

Waarheid, eenvoud en kracht
Hendrik Jacob Dammerman Jr. 1873-1922
Architect te 's-Gravenhage en Scheveningen aan het begin van de twintigste eeuw

Beschikbaar in twee talen (Frans en Nederlands)
Bestel hier uw exemplaar